Browsing by Subject Đánh giá

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • 104987.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Phú;  Advisor : Bùi Khởi Đàm (2008)

 • Trình bày các khái niệm trong lý thuyết rủi ro như: quá trình bồi thường, số lần bồi thường, quá trình bồi thường tổng thể và quá trình rủi ro trong tái bảo hiểm, quá trình dự trữ và vấn đề phá sản. Đồng thời đưa ra phương pháp đánh giá xác suất phá sản của một hệ thống và cách ước lượng xác suất phá sản.

 • 311320.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Mạnh Tùng;  Advisor : Đặng Vũ Tùng (2017)

 • Nghiên cứu thực trạng tình hình đánh giá nhân viên khối văn phòng của Công ty cổ phần Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc trong giai đoạn 2014 -2016. Đưa ra các ưu nhược điểm về tình hình đánh giá nhân viên văn phòng của Công ty cổ phần Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc và các nguyên nhân của hạn chế. Đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân viên văn phòng cho Công&#...

 • 000000273292-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Hà;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2014)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng công cụ hỗ trợ trong công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Khảo sát thực trạng công cụ đánh giá môn học mạng máy tính tại Trường cao đẳng nghề Long Biên. Thực nghiệm sư phạm.

 • 000000208317.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cao Thị Thu Hương;  Advisor : Nguyễn Thanh Thuỷ (2006)

 • Tổng quan về hệ truy xuất thông tin. Xây dựng hệ truy xuất thông tin. Lập chỉ mục. Truy xuất thông tin đa phương tiện. Đánh giá cá hệ thống truy xuất thông tin.