Browsing by Subject Đầu tư

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25
  • 000000255197.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Vũ Lưu Chinh;  Advisor : Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2012)

  • Trình bày cơ sở phương pháp luận về dự án đầu tư và phát triển bền vững. Phân tích đánh giá hiệu quả dự án Thủy điện Bảo Lâm. Phân tích hiệu quả kinh tế dự án Thủy điện Bảo Lâm và phân tích dự án dưới góc độ phát triển bền vững.

  • 000000207790.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quang Vinh;  Advisor : Phạm Thị Thu Hà (2006)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết về phân tích và quản lý các dự án đầu tư; phân tích, quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các cơ sở đào tạo và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả dự án giai đoạn 1 - trường cao đẳng công nghệp Nam Định