Browsing by Subject Động lực học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 64
 • 000000255223.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Tú;  Advisor : Võ Văn Hường (2012)

 • Đặt vấn đề về động lực học ô tô. Các mô hình động lực học trên ô tô. Mô hình động lực học ô tô con. Mô phỏng động lực học của ô tô bằng simulink. Phân tích kết quả của các phương án khảo sát về động lực học của ô tô.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Chu Văn Huỳnh;  Advisor : Nguyễn Quang Hoàng (2012)

 • Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Xây dựng mô hình và lập hệ phương trình động lực học phanh đoàn xe. Giải hệ phương trình bằng Matlab Simulink và các phương án khảo sát. Kết quả khảo sát và đánh giá.

 • 000000255238.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thành Niêm;  Advisor : Võ Văn Hường (2012)

 • Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên đề nghiên cứu. Xây dựng mô hình và lập hệ phương trình động lực học thẳng đứng xe bán moóc. Giải hệ phương trình bằng matlab simulink và các phương án khảo sát. Phân tích và đánh giá kết quả.

 • 104685.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quý Toàn;  Advisor : Võ Văn Hường (2008)

 • Nêu vai trò, nghiên cứu động lực học ôtô. Mô hình không gian, xây dựng phương trình và xác định các ngoại lực tác dụng. Khảo sát các thông số ảnh hưởng của phân bố mômen, độ chậm tác dụng, mômen phanh trên các loại đường khác nhau và đặc tính quay vòng của xe trên đường khô và đường ướt khi vận tốc không đổi.