Browsing by Subject Điều khiển tối ưu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • item.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Đức Phúc;  Advisor : Nguyễn Văn Khang; Nguyễn Phong Điền (2020)

 • Tổng quan nghiên cứu điều khiển dao động bằng bộ giảm chấn động lực; Điều khiển tối ưu dao động của hệ chính có cản bằng nhiều bộ giảm chấn động lực đơn tần số dựa trên phương pháp của DEN-HARTOG; Điều khiển tối ưu dao động của hệ chính có cản bằng nhiều bộ giảm chấn động lực đa tần số dựa trên phương pháp TAGUCHI; Điều khiển tối ưu động uốn cưỡng bức của dầm Euler-bernoulli có cản bằng...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Diệp Thanh Thắng;  Advisor : Nguyễn Phùng Quang; Nguyễn Đức Huyền (2019)

 • Tổng quan hệ thống điện lai không nối lưới; Cơ sở lý thuyết điều khiển tối ưu; Xây dựng chiến lược phát công suất tối ưu bằng phương pháp quy hoạch động; Xây dựng chiến lược phát công suất với bước nhảy markov; Mô phỏng thông số thực tế và cài đặt hệ thống SCADA.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Nam Trung;  Advisor : Nguyễn Phương Anh (2012)

 • Trình bày bài toán điều khiển tối ưu ràng buộc điều khiển. Bài toán điều khiển tối ưu có ràng buộc hỗn hợp trạng thái và điều khiển. Bài toán điều khiển tối ưu có ràng buộc trạng thái thuần nhất và ràng buộc hỗn hợp. Phương pháp số giải bài toán điểu khiển tối ưu.

 • 000000255317.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Huy Phương (2012)

 • Giới thiệu lò hơi và quá trình cháy. Giới thiệu chung về điều khiển tối ưu. Tổng hợp bộ điều chỉnh quá trình cháy lò hơi của công ty Thuốc lá Thăng Long.