Browsing by Subject Đo lường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • item.jpg
 • -


 • Authors : Trần Bá Minh;  Advisor : Nguyễn Thị Lan Hương (2019)

 • Tổng quan về biến dòng đo lường, các loại biến dòng đo lường chuẩn và các yếu tố gây sai số; phương pháp duy trì, dẫn xuất hệ thống chuẩn biến dòng đo lường của một số nước trên thế giới; nghiên cứu và xây dựng phương pháp duy trì, dẫn xuất hệ thống chuẩn biến dòng đo lường tại VMI; đánh giá kết quả và thảo luận.

 • 000000296651.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Vân;  Advisor : Phạm Thị Ngọc Yến (2015)

 • Giới thiệu một số các khái niệm cơ bản; khái quát hệ thống chuẩn công suất cao tần của Viện đo lường Việt Nam, nguyên lý hoạt động. Phát triển phương pháp dẫn xuất hệ thống chuẩn đo lường quốc gia công suất cao tần. Nghiên cứu và xây dựng phương pháp hiệu chuẩn công suất cao tần bằng phần mềm serecall.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thu Hà;  Advisor : Nguyễn Trọng Quế (2007)

 • Ứng dụng các vi hệ thống - giai đoạn phát triển mới của kỹ thuật đo lường. Giới thiệu những khả năng nổi trội của các vi hệ thống thương phẩm. Các khả năng ứng dụng của vi hệ thống thu thập số liệu điện để xây dựng các thí nghiệm về đo các đại lượng điện. Các bài hướng dẫn thí nghiệm ứng dụng vi hệ thống. Các kết luận và triển vọng

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cao Minh Quyền;  Advisor : Phạm Thượng Hàn; Nguyễn Quang Hoan (2005)

 • Tổng quan về cảm biến. Cơ sở lý thuyết mạng nơron nhân tạo (MNN). Cấu trúc của cảm biến đo lường ứng dụng mạng no ron nhân tạo. ứng dụng MNN để thông minh hoá cảm biến đo lường.