Browsing by Subject Ổn định

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Chu Khắc Trung;  Advisor : Đinh Văn Phong (2007)

 • Cơ sở lý thuyết động lực học cơ hệ, giới thiệu về súng đại liên PKMS, các đặc trưng ổn định của súng tự động có giá, giải pháp khả thi và thiết lập phương trình tính toán của chân giá súng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Chiến;  Advisor : Trần Kỳ Phúc (2011)

 • Trình bày tổng quan về ổn định động và các phương pháp tính toán ổn định động của hệ thống điện. Xây dựng cấu hình chung hệ thống đánh giá ổn định động hệ thống điện. Áp dụng mô hình đẳng trị một máy phát trong đánh giá ổn định quá độ hệ thống điện - phương pháp SIME. Áp dụng phần mềm xây dựng từ thuật toán phương pháp SIME đánh giá ổn định hệ thống điện Việt Nam từ năm 2015.

 • 000000296699-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Doãn Thanh Cảnh;  Advisor : Nguyễn Đức Huy (2015)

 • Tổng quan về các phương pháp nghiên cứu ổn định động của hệ thống điện. Nghiên cứu phương pháp tìm thời gian cắt tới hạn và ứng dụng đánh giá ổn định động cho hệ thống điện mẫu. Ứng dụng mạng nowrron nhân tạo đánh giá độ ổn định quá độ hệ thống điện.

 • 297834.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Phú Mạnh;  Advisor : Lê Tuấn (2016)

 • Tổng quan về vật liệu lưu trữ Hydro, phương pháp nghiên cứu. Mô hình tính toán. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất thủy tĩnh lên cấu trúc MBH4 (M=K, Na), tính ổn định của MBH4 dưới áp suất thủy tĩnh cao.

 • 277230.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Tú;  Advisor : Võ Văn Hường; Nguyễn Văn Tần (2016)

 • Nêu sự phát triển của đoàn xe, tình hình nghiên cứu động lực học đoàn xe, tiêu chí đánh giá ổn định đoàn xe. Xây dựng mô hình động lực học ô tô kéo moóc. Khảo sát động lực học ô tô kéo moóc. Thí nghiệm động lực học đoàn xe.

 • 000000296750-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đàm Tá Hải;  Advisor : Nguyễn Đức Huy (2015)

 • Tìm hiểu về máy phát đồng bộ và hệ thống kích từ. Hệ thống kích từ điển hình và bộ điều chỉnh điện áp AVR. Giới thiệu chung về ổn định hệ thống điện. Các phương pháp chỉnh định bộ PSS. Tính toán áp dụng cho lưới điện phía bắc, khu vực Sơn La.