Browsing by Subject Ứng dụng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 235
 • LuanVanCaoHoc 1610.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Trung;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • Giới thiệu một số kiến thức cơ sở: tích chập bất đẳng thức tích chập. Bất đẳng thức tích chập FOURIER và tích chập suy rộng. Bất đẳng thức tích chập kiểu FOURIER

 • 310093.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Trung;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • Giới thiệu một số kiến thức cơ sở: tích chập bất đẳng thức tích chập. Bất đẳng thức tích chập FOURIER và tích chập suy rộng. Bất đẳng thức tích chập kiểu FOURIER

 • 297792.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoa Xuân Hòa;  Advisor : Nguyễn Đặng Thủy (2016)

 • Tổng quan hợp kim Titan xốp. Cơ sở lý thuyết và các phương pháp chế tạo. Kỹ thuật thực nghiệm chế tạo hợp kim titan xốp bằng phương pháp phân rã thiêu kết. Xác định tính chất và tối ưu hóa quy trình công nghệ chế tạo hợp kim titan xốp bằng phương pháp phân rã thiêu kết.

 • 000000255003.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Xuân Huy;  Advisor : Hoàng Minh Thức (2012)

 • Trình bày tổng quan công nghệ tác tử. Phát triển bài toán dịch vụ du lịch hướng đa Agent. Phân tích và thiết kế hệ dịch vụ du lịch hướng đa Agent. Cài đặt và tích hợp hệ thống hệ dịch vụ du lịch hướng đa Agent.

 • 310315.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Oanh Cường;  Advisor : Lê Đình Nam (2016)

 • Nêu các khái niệm cơ bản về biểu đồ Young và công thức Hook. Một số cách chứng minh công thức Hook. Một số ứng dụng của biểu đồ Young và công thức Hook.

 • 297521-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Đức Nhật;  Advisor : Phạm Văn Hải (2016)

 • Tổng quan về cổng thông tin điện tử về nông nghiệp, cơ sở lý thuyết tri thức về hệ cơ sở tri thức và suy diễn, nghiên cứu hiện trạng các cổng thông tin nông sản. Mô hình cổng thông tin tri thức nông sản. Phân tích và thiết kế hệ thống. Cài đặt chương trình.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Hoàng;  Advisor : Hoàng Mạnh Thắng (2011)

 • Trình bày về hệ thống thông tin di động. Hệ thống định vị. Ứng dụng định vị tại Việt Nam. Tác giả trình bày kết luận.