Browsing by Subject An ninh mạng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • 129046.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thế Thịnh;  Advisor : Nguyễn Việt Hương (2005)

 • Trình bày một số công nghệ an ninh-an toàn mạng IP hiện nay đang được sử dụng, mô hình và giải pháp kết hợp giữa hệ phát hiện đột nhập mạng và tường lửa cá nhân để đảm bảo an ninh- an toàn cho một mạng dùng riêng.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Hà Minh Vũ;  Advisor : Trương Thu Hương (2020)

 • Tổng quan về mạng IoT; phòng chống tấn công vào lớp ứng dụng trong mạng IoT; xây dựng mô hình thực nghiệm và đánh giá.

 • 133909.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tú Anh;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2004)

 • iới thiêu tổng quan về mạng TCP/IP, an toàn thông tin trên mạng, một số giải pháp an ninh mạng cụ thể, đề xuất giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng ngân hàng đầu tư và phát triển VN - BIDV

 • 310168.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Thắng;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2016)

 • Khái quát về an ninh trên không gian mạng, hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDS/IPS), các kiểu tấn công. Ứng dụng snort trong IDS/IPS. Thử nghiệm hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập với snort.

 • 000000105052-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Cường;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về IDS. Kết nối máy phân tích vào hệ thống Swith siaco. Triển khai tích hợp vào hệ thống IDS mềm - SNORT vào hệ thống.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Hoàng Thanh Tùng;  Advisor : Nguyễn Ninh Giang (2018)

 • Tổng quan phát hiện xâm nhập mạng dựa trên bất thường. Kỹ thuật phát hiện bất thường theo chuỗi thời gian. Áp dụng kỹ thuật phát hiện bất thường theo chuỗi thời gian trong phát hiện xâm nhập mạng. Cài đặt và đánh giá kết quả thử nghiệm.

 • 296594.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Đức;  Advisor : Trương Thu Hương (2015)

 • Tổng quan về công nghệ Openflow/SDN. Thiết kế hệ thống và cài đặt công cụ. Các module quan trọng và các kịch bản mô phỏng để thử nghiệm hệ thống. Thời gian xử lý của hệ thống và đánh giá kết quả

 • 000000296594-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Đức;  Advisor : Trương Thu Hương (2015)

 • Tổng quan về công nghệ Openflow/SDN. Thiết kế hệ thống và cài đặt công cụ. Các module quan trọng và các kịch bản mô phỏng để thử nghiệm hệ thống. Thời gian xử lý của hệ thống và đánh giá kết quả.

 • 133929.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thạc Thanh Quang;  Advisor : Nguyễn Thúc Hải (2004)

 • iới thiệu tổng quan về mạng riêng ảo, mạng riêng ảo dựa trên IPSEC, dựa trên MPLS và các vấn đề an ninh và quản lý đối với mạng riêng ảo và mô hình dịch vụ mạng riêng ảo.

 • 133920.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Võ Duy Long;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về mạng, một số kiểu tấn công xâm nhập mạng và hệ phát hịên xâm nhâp mạng đồng thời đưa ra một số phương pháp phát hiện hệ xâm nhập mạng. Đề xuất xây dựng mô hình mạng cho mạng của công an thành phố Hải Phòng

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Phạm, Thanh Tùng;  Advisor : Nguyễn, Linh Giang (2018)

 • Tổng quan về IDS/IPS. Nghiên cứu ứng dụng SNORT trong IDS/IPS. Cài đặt và cấu hình SNORT, thử nghiệm khả năng phản ứng của IDS/IPS trên hệ thống mạng của văn phòng quốc hội

 • 312060.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Đình Luân;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2018)

 • Giới thiệu chung về an ninh mạng. Các hình thức tấn công mạng. Giới thiệu về thiết bị IPS và Cisco. Triển khai IPS để ngăn chặn tấn công mạng.