Browsing by Subject Bà Rịa - Vũng Tàu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
  • 310622.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Xuân Hiệp;  Advisor : Nguyễn Văn Nghiến (2017)

  • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát thu BHXH tại đơn vị hoạt động công. phân tích, đánh giá thực trạng về kiểm soát thu BHXH tại BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chỉ ra những kết quả đạt được và những vấn đề đang đặt ra hiện nay trong quản lý kiểm soát thu BHXH ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm so...

  • 277067.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Đào Duy Huân; Nguyễn Ái Đoàn (2014)

  • Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận phát triển du lịch bền vững, đánh giá thực trạng, khảo sát phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ đó tìm ra mô hình phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu, làm cơ sở để đề xuất những định hướng và các giải pháp phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu