Browsing by Subject Bài toán tối ưu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Quang Thủy;  Advisor : Lê Dũng Mưu; Nguyễn Thị Bạch Kim (2012)

 • Nghiên cứu các bài toán như qui hoạch lồi, quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu, bài toán tối ưu trên tập pareto, bài toán quy hoạch tích lồi và bài toán qui hoạch tuyến tính.

 • 000000254029.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Nguyễn Thị Bạch Kim (2011)

 • Trình bày bài toán tối ưu trên tập Pareto. Bốn trường hợp đặc biệt của bài toán tối ưu trên tập Pareto. Giải bài toán tối ưu trên tập Pareto bằng phương pháp quy hoạch lồi lõm.

 • 277304.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Ngọc Thăng;  Advisor : Nguyễn Thị Bạch Kim; Đinh Thế Lục (2017)

 • Giới thiệu bài toán quy hoạch đa mục tiêu lồi suy rộng. Thuật toán hướng pháp tuyến giải bài toán quy hoạch đa mục tiêu lồi suy rộng. Thuật toán giải một số bài toán quy hoạch tích mở rộng. Thuật toán giải bài toán tối ưu trên tập nghiệm hữu hiệu.

 • 000000254975.PDF.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cao Thị Thanh Xuân;  Advisor : Trần Việt Dũng (2012)

 • Trình bày những kiến thức cơ sở về không gian tuyến tính Rn; hàm nhiều biến với tính liên tục khả vi; giới thiệu một số loại bài toán tối ưu. Phương pháp lưới cơ sở giải bài toán tối ưu không ràng buộc

 • 000000253580.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Hiệp;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2010)

 • Trình bày một số kiến thức cơ sở trong lý thuyết về độ phức tạp tính toán, lớp bài toán NP - khó làm nền tảng cho các chương tiếp theo. Bài toán cây khung truyền thông tối ưu. Thuật toán di truyền và tối ưu hóa bầy đàn. Giải thuật di truyền lai giải bài toán OCST. Kết quả thực nghiệm

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Hiệp;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2010)

 • Trình bày một số kiến thức cơ sở trong lý thuyết về độ phức tạp tính toán, lớp bài toán NP - khó làm nền tảng cho các chương tiếp theo. Bài toán cây khung truyền thông tối ưu. Thuật toán di truyền và tối ưu hóa bầy đàn. Giải thuật di truyền lai giải bài toán OCST. Kết quả thực nghiệm.