Browsing by Subject Bánh răng côn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hằng;  Advisor : Ngô Quốc Long (2006)

  • Tổng quan về vật liệu thép, bánh răng côn và các yêu cầu kỹ thuật, thép kết cấu hợp kim. Độ bền và tính dòn của thép kết cấu, phương pháp hoá bền thép kết cấu, độ thấm tôi của thép kết cấu, cơ sở lựa chọn các nguyên tố hoá học trong thép, vài nét về công nghệ điện xỉ. Thiết bị thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu và thảo luận. Kết luận và kiến nghị.

  • 000000253650.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Dương Thái Sơn;  Advisor : Bành Tiến Long (2010)

  • Trình bày tổng quan về các công trình nghiên cứu tạo hình bánh răng côn xoăn trên thế giới và ở Việt Nam. Tạo hình bề mặt biên dạng răng của bánh răng côn cong hệ Gleason. Phân tích, đánh giá các thông số bánh răng, thông số máy và ảnh hưởng một số yếu tố tới chất lượng, bánh răng côn xoắn hệ Gleason. Tác giả trình bày kết luận chung và khả năng mở rộng của đề tài.