Browsing by Subject Bôi trơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
  • 129679.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Hà Thọ;  Advisor : Phạm Văn Thể (2005)

  • Vấn đề ma sát, mài mòn trong động cơ. Các phương án bôi trơn thường dùng trong động cơ đốt trong- cải tiến hệ thống bôi trơn động cơ Đ6. Tính toán hệ thống bôi trơn động cơ Đ6. Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật cụm chi tiết chính động cơ chuẩn đoán bảo dưỡng hệ thống bôi trơn động cơ

  • item.jpg
  • -


  • Authors : Phạm Trung Thiên;  Advisor : Trần Thị Thanh Hải; Phạm Minh Hải (2020)

  • Tổng quan về bôi trơn thủy động của ổ có dạng đầu to thanh truyền; cơ sở lý thuyết bôi trơn thủy động ổ đầu to thanh truyền và mô phỏng số nhiệt độ màng dầu ổ đầu to thanh truyền trong thiết bị thực nghiệm; phương pháp nghiên cứu và hệ thống thiết bị thực nghiệm; kết quả nghiên cứu.