Browsing by Subject Bất đẳng thức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 277328.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Hoàng;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo; Trịnh Tuân (2017)

 • Giới thiệu không gian Lebesgue, biến đổi tích phân fourier, trường nhiễu xạ sóng âm, sóng điện từ với biên hình nón tròn. Biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng kontorovich-lebedev-fourier. Bất đẳng thức tích chập suy rộng kontorovich-lebedev. Một số ứng dụng

 • LuanVanCaoHoc 1610.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Trung;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • Giới thiệu một số kiến thức cơ sở: tích chập bất đẳng thức tích chập. Bất đẳng thức tích chập FOURIER và tích chập suy rộng. Bất đẳng thức tích chập kiểu FOURIER

 • 310093.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Trung;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • Giới thiệu một số kiến thức cơ sở: tích chập bất đẳng thức tích chập. Bất đẳng thức tích chập FOURIER và tích chập suy rộng. Bất đẳng thức tích chập kiểu FOURIER

 • 000000295248-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Minh Khôi;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2014)

 • Giới thiệu các tích chập. Bất đẳng thức ngược cho tích chập. Tính ổn định nguồn nhiệt của bài toán truyền nhiệt ngược. Phục hồi hệ số của bài toán truyền nhiệt ngược.