Browsing by Subject Bệnh nhân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 297656.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Quốc Hoài;  Advisor : Nguyễn Hào Quang (2016)

 • Tổng quan về thiết bị X quang tăng sáng truyền hình; hệ thống hiển thị hình ảnh; bộ kiểm soát chiếu xạ tự động; các loại x quang tăng sáng truyền hình; các yếu tố ảnh hưởng đến liều bệnh nhân trong x quang tăng sáng truyền hình. Nêu phương pháp thực nghiệm. Kết quả đánh giá liều bệnh nhân, liều cơ quan, liều hiệu dụng; rủi ro đối với bệnh nhân trong X quang tăng sáng truyền hình, khuyến cáo...

 • 297656.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Quốc Hoài;  Advisor : Nguyễn Hào Quang (2016)

 • Tổng quan về thiết bị X quang tăng sáng truyền hình; hệ thống hiển thị hình ảnh; bộ kiểm soát chiếu xạ tự động; các loại x quang tăng sáng truyền hình; các yếu tố ảnh hưởng đến liều bệnh nhân trong x quang tăng sáng truyền hình. Nêu phương pháp thực nghiệm. Kết quả đánh giá liều bệnh nhân, liều cơ quan, liều hiệu dụng; rủi ro đối với bệnh nhân trong X quang tăng sáng truyền hình, khuyến cáo...

 • 000000295796-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Ngọc;  Advisor : Vũ Hải (2015)

 • Giới thiệu các hệ thống phát hiện cảm ngữ cảnh, các hệ thống phát hiện dựa trên thiết bị mang theo. Đề xuất các giải pháp cho các hệ thống phát hiện ngã bao gồm "phát hiện sự kiện ngã sử dụng ngưỡng", "phát hiện sự kiện ngã sử dụng mô hình chuỗi Markov",...Xây dựng, thử nghiệm, đánh giá từng giải pháp.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Lý;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2019)

 • Tổng quan về thiết bị theo dõi bệnh nhân đầu giường; cơ sở lý thuyết của thiết bị theo dõi bệnh nhân đầu giường; ứng dụng thiết bị theo dõi bệnh nhân đầu giường tại trung tâm y tế huyện Hữu Lũng; đề xuất triển khai hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm tại trung tâm y tế huyện Hữu Lũng.

 • 000000295042-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nhâm Quý Linh;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2014)

 • Khảo sát nhu cầu cần thiết của cân bệnh nhân trẻ em trong việc điều trị cho bệnh nhân nặng tại bệnh viện Nhi Trung ương. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hoàn chỉnh cân điện tử dành cho bệnh nhân trẻ em.

 • 000000295043-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Xuân Cảnh;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2014)

 • Khảo sát nhu cầu cần thiết của cân bệnh nhân người lớn trong việc điều trị cho bệnh nhân nặng tại bệnh viện Bạch Mai. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hoàn chỉnh cân điện tử dành cho bệnh nhân trẻ em.