Browsing by Subject Cầu trục

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Trọng Xuyên;  Advisor : Nguyễn Quang Hoàng (2017)

 • Tổng quan về cầu trục, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Xây dựng mô hình động học cho hệ cầu trục. Điều khiển hệ cầu trục dựa trên mô hình tuyến tính hóa. Thiết kế bộ điều khiển dựa trên tính thụ động của hệ cầu trục.

 • 000000273044-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Tiến;  Advisor : Trịnh Đồng Tính (2013)

 • Khái niệm chung về cầu trục và kết cấu kim loại. Cơ sở tính toán kết cấu kim loại. Tối ưu hóa dầm cầu trục. Một số kết quả tính toán.

 • 104653.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vương Thanh Trang;  Advisor : Trịnh Đồng Tính (2008)

 • Nêu khái niệm chung về cầu trục và kết cấu kim loại. Trình bày cơ sở tính toán chung kết cấu kim loại và phân tích hai phương trình tính toán thiết kế: phương pháp kinh nghiệm và phương pháp tối ưu hóa, qua đó so sánh và đánh giá ưu nhược điểm của các phương pháp này.