Browsing by Subject Chất thải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Đào;  Advisor : Trần Văn Nhân (2006)

 • Trình bày tổng quan về công nghiệp sản xuất thép, các vấn đề môi trường liên quan và tiếp cận sản xuất sạch hơn. Giới thiệu chung về nhà máy luyện thép Lưu Xá Thái Nguyên và các vấn đề môi trường. Phân tích hiện trạng hoạt động của nhà máy và đề suất các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, giảm thiểu chất thải. Phân tích lợi ích kinh tế và môi trường, lập kế hoạch sơ bộ thực&#...

 • 277238.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Quang;  Advisor : La Văn Bình; La Thế Vinh (2016)

 • Nêu thành phần hóa học của photphogip, tình hình phát sinh và sử dụng photphogip, ứng dụng của sản phẩm. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát đánh giá chất lượng và tính chất của phế thải photphogip; nghiên cứu chế biến phế thải photphogip bằng amoni florua; nghiên cứu chế biến phế thải photphogip theo phương pháp phân hủy nhiệt.

 • 000000296019-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Thùy;  Advisor : La Thế Vinh (2015)

 • Giới thiệu về chất thải Gyps, về amôn sunphat (NH4)2SO4. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả tổng hợp amoni sunfat từ gypsum và amoni florua, nghiên cứu quá trình khử gypsum bằng cacbon hoạt tính.

 • 310230.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh Vân;  Advisor : Nguyễn Đức Quảng (2016)

 • Tổng quan về hoạt động tái chế chất thải. Các phương pháp áp dụng để đánh giá các chính sách liên quan đến tái chế chất thải Việt Nam, các công cụ áp dụng để đánh giá tác động của quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 đối với thu hồi, xử lý sản phẩm bỏ thải,...Đánh giá hệ thống chính sách thúc đẩy lĩnh vực tái chế chất thải,...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thiện Bằng;  Advisor : Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2013)

 • Trình bày tổng quan về hoạt động khai thác than và tác động đến môi trường. Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu về quản lý chất thải nguy hại. Đánh giá hiện trạng phát sinh và tình hình quản lý chất thải nguy hại trong hoạt động khai thác than ở Quảng Ninh. Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải nguy hại trong hoạt động khai thác than tại Quảng Ninh.