Browsing by Subject Chất thải rắn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 54
  • 297500.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Văn Sơn;  Advisor : Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2016)

  • Nguồn gốc phát sinh và thành phần chất thải rắn (CTR); các phương pháp chuyển đổi (CTR) sinh hoạt đô thị thành năng lượng; hiện trạng phát sinh và quản lý CTR sinh hoạt thành phố Hà Nội. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thành phần % CTR sinh hoạt theo khối lượng; tính chất lý, hóa CTR sinh hoạt đô thị; đánh giá khả năng chuyển đổi thành năng lượng bằng phương pháp đốt.