Browsing by Subject Chế tạo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 168
 • 297792.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoa Xuân Hòa;  Advisor : Nguyễn Đặng Thủy (2016)

 • Tổng quan hợp kim Titan xốp. Cơ sở lý thuyết và các phương pháp chế tạo. Kỹ thuật thực nghiệm chế tạo hợp kim titan xốp bằng phương pháp phân rã thiêu kết. Xác định tính chất và tối ưu hóa quy trình công nghệ chế tạo hợp kim titan xốp bằng phương pháp phân rã thiêu kết.

 • 000000273709-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Thanh Toản;  Advisor : Mai Anh Tuấn (2014)

 • Nêu nguyên lý hoạt động và đặc trưng của pin mặt trời, pin mặt trời trên cơ sở CZTS, các mô hình lý thuyết để mô tả tinh thể Cu2ZnSn4. Thực nghiệm, kết quả tính toán lý thuyết bề rộng vùng cấm của tinh thể CZTS, hệ phun phủ nhiệt phân, ảnh hưởng của các điều kiện tổng hợp tới tính chất của màng CZTS.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lại Thị Thuý;  Advisor : Trịnh Xuân Anh (2011)

 • Giới thiệu chung về vật liệu polyme, vật liệu polyme trộn hợp. Tổng quan về vật liệu hydrogels. Nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị nghiên cứu, phương pháp thực nghiệm, chế tạo mẫu...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Hồng Thái;  Advisor : Trần Quốc Lập (2007)

 • Tổng quan về vật liệu xốp: phân loại, tính chất, ứng dụng. Nghiên cứu vật liệu xốp trên cơ sở SiC, chế tạo trong nước và ngoài nước. Chế tạo vật liệu bột SiC dạng khối bằng phương pháp ép và thiêu kết

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Trường Thi;  Advisor : Nguyễn Hoàng Việt (2011)

 • Trình bày về giản đồ pha Cr-C, Fe-C-Cr, quá trình hình thành pha và tổ chức tế vi của các họ hợp kim cơ sở sắt với hàm lường Cr thay đổi. Khái quát ứng dụng của họ gang Cr cao làm vật liệu chịu mài mòn ứng dụng trong công nghiệp xi măng, khái khoáng. Thiết bị và nguyên liệu được sử dụng trong quá trình nấu luyện và xử lý nhiệt sản phẩm gang Cr12. Các kết quả và thảo luận.

 • 105427.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Lê Hoàng;  Advisor : Trần Quốc Lập (2009)

 • Khái quát về vật liệu gốm, gốm tiên tiến cơ sở ôxit nhôm, công nghệ chế tạo gốm tiên tiến cơ sở ôxit nhôm, nghiên cứu gốm tiên tiến ở Việt Nam. Nghiên cứu lý thuyết, ảnh hưởng của ôxit titan tới khả năng thiêu kết gốm cơ sở ôxit nhôm. Nghiên cứu thực nghiệm nguyên liệu và phương pháp xử lý, chế tạo mẫu nghiên cứu, chuẩn bị mẫu và phương pháp khảo sát. Kết quả thảo luận ảnh hưởng của&#x...

 • 277216.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Quỳnh Chi;  Advisor : Vũ Ngọc Hùng; Nguyễn Đức Minh (2016)

 • Cơ sở lý thuyết vật liệu sắt điện vật liệu PZT. Công nghệ chế tạo, phương pháp chế tạo màng sắt điện PZT, khảo sát các tính chất của màng, công nghệ chế tạo linh kiện. Nghiên cứu tính chất của màng Sol-gel PZT. Nghiên cứu ảnh hưởng của pha tạp Fe3+, Nb5+ đến tính chất của màng PZT. Nghiên cứu chế tạo linh kiện Piezomems sử dụng màng áp điện PZT.

 • 277237.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Như Đa;  Advisor : Bùi Chương; Đặng Việt Hưng (2016)

 • Tổng quan cao su tự nhiên (CSTN), cao su EPDM, blend CSTN/EPDM, phụ gia nano và cao su nanocompozit. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chế tạo blend CSTN/EPDM; nghiên cứu sự phân bố hóa chất trong quá trình trộn hợp, biến tính EPDM bằng DTDM; nghiên cứu chế tạo nanocompozit trên cơ sở blend CSTN/EPDM.

 • 277211.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tống Thị Hảo Tâm;  Advisor : Phạm Thành Huy; Nguyễn Đức Chiến (2016)

 • Tổng quan về vật liệu huỳnh quang cho điốt phát ánh trắng (WLED), vật liệu huỳnh quang Akermanite M2MgSi2O7:Eu2+ (M=Ca, Sr, Ba). Nghiên cứu chế tạo vật liệu bột huỳnh quang Akermanite M2MgSi2O7:Eu2+ (M=Ca, Sr, Ba) và các phương pháp thực nghiệm khao sát tính chất của vật liệu. Nghiên cứu của vật liệu huỳnh quang phát xạ màu xanh lam, Sr2MgSi2O7:Eu2+. Kết quả nghiên cứu của vật liệu huỳnh quang phát xạ màu xanh lục,...