Browsing by Subject Chiến lược kinh doanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 253
 • 297559.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm, Thị Huyền Trang;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2016)

 • Luận văn đề cập đến những vấn đề lý luận của việc hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp, phân tích môi trường vĩ mô, môi trường vi mô và môi trường bên trong của doanh nghiệp để rút ra những đánh giá làm căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty CP X20 đến năm 2020 và đề xuất những giải pháp để thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty đến năm&...

 • 296526.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Anh Tuấn;  Advisor : Lê, Hiếu Học (2015)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và các căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC; và từ đó xây dựng hiến lược kinh doanh của Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC giai đoạn 2015 – 2020.

 • 000000240108.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Hà;  Advisor : Lã Văn Bạt (2009)

 • Cơ sở và phương pháp luận của chiến lược kinh doanh. Phân tích hiện trạng hoạt động sản xuất kinh doanh. Chiến lược và một số giải pháp để phát triển hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu B12 giai đoạn 2010 - 2015.

 • 310002.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Văn Chín;  Advisor : Trần, Văn Bình (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh và phân tích các yếu tố hình thành chiến lược kinh doanh dịch vụ Internet băng rộng của Viettel Nghệ An từ đó hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ Internet băng rộng GPON cho Viettel Nghệ An.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng Văn Nghĩa;  Advisor : Nghiêm Sĩ Thương (2014)

 • Trình bày cơ sở lý luận về kinh doanh và chiến lược kinh doanh du lịch. Phân tích các căn cứ để xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình. Lựa chọn và đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty.

 • 253438.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Minh Đức;  Advisor : Đặng, Vũ Tùng (2010)

 • Luận văn trình bày về cơ sở chiến lược và hoạch định chiến lược, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định chiến lược cho công ty TNHH Sinam. Đồng thời lập kế hoạch định hướng phát triển cho công ty đến năm 2020.

 • 000000295626.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Ngọc Hà;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2014)

 • Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chiến lược kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh, phân các căn cứ hình thành chiến lược kinh doanh của Cảng dịch vụ PVC-MS, qua đó đã chỉ ra được các thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển của Cảng, cũng như điểm mạnh, điểm yếu đang tồn tại trong quá trình hoạt động của Cảng và hoạch định chiến lược kinh doanh, luận văn đã đề xuất&#x...

 • 297952.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Liêm;  Advisor : Phan, Diệu Hương (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về hoạch đinh chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp đồng thời phân tích các căn cứ để hoạch định hướng chiến lược cho công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.Từ đó hoạch định các chiến lược cho công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu đến năm 2020.

 • 310749.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Thanh Hà;  Advisor : Nguyễn Minh Duệ (2017)

 • Trình bày cơ sở lý luận cơ bản về chiến lược. Phân tích thực trạng hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình. Nhận thức rõ các cơ hội và thách thức, các mặt mạnh và mặt yếu của Công ty để từ đó đề ra nội dung chiến lược và các giải pháp thực hiện nội dung chiến lược đó