Browsing by Subject Chuyển pha

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • item.jpg
  • -


  • Authors : Dương Xuân Núi;  Advisor : Lê Tuấn; Đào Xuân Việt (2020)

  • Tổng quan; phương pháp mô phỏng và đại lượng vật lý; Nghiên cứu vùng chuyển tiếp từ Ising sang KT trong 2D XY tổng quát với q=3; Nghiên cứu xây dựng giản đồ pha 2D XY tổng quát với q=4; Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha giữa các pha Fi trong 2D XY tổng quát q>4.

  • 277219.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Minh Giang;  Advisor : Nguyễn Phú Khánh; Trần Chí Thành (2016)

  • Nêu hiện trạng phát triển điện hạt nhân trên thế giới và Việt Nam; sơ lược về an toàn hạt nhân; tìm hiểu công nghệ lò phản ứng VVER ở Việt Nam. Trình bày phương pháp luận, phân tích mô hình chuyển pha của các thang tỉ lệ RELA5, CTF và CFX. Kiểm tra và đánh giá các mô hình chuyển pha bằng mô phỏng số. Dự đoán hệ số pha hơi trong kênh nóng bó nhiên liệu lò phản ứng VVER-1000/V392.