Browsing by Subject Dữ liệu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 75
 • 297482-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Thúy;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2016)

 • Cơ sở lý thuyết đồ thị, tổng quan về giải thuật di truyền. Bài toán người du lịch. Giải thuật di truyền giải bài toán người du lịch. Nêu dữ liệu, môi trường, kết quả thực nghiệm.

 • 000000296702.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Đạo;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2015)

 • Lịch sử của bài toán cây khung nhỏ nhất, các ký hiệu toán học, lý thuyết đồ thị, cây khung nhỏ nhất, các ứng dụng của bài toán MST, kỹ nghệ thuật toán. Cấu trúc dữ liệu và các thuật toán giải bài toán MST. Thuật toán MST tối ưu.

 • 295715.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoàng Anh;  Advisor : Phạm Quang Dũng (2015)

 • Tổng quan về phân cụm. Giới thiệu thuật toán phân cụm cổ điển. Bài toán phân cụm cân bằng. Thuật toán phân cụm cân bằng. Cài đặt thử nghiệm.

 • 000000295768.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Thùy Như;  Advisor : Trần Đình Khang (2015)

 • Cơ sở lý thuyết ra quyết định đa thuộc tính. Giới thiệu các bài toán đánh giá, xếp hạng phòng giao dịch trong hệ thống ngân hàng. Phân tích và thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, công nghệ sử dụng.

 • item.jpg
 • Book


 • Authors : James Reinders ... (2021)

 • Giới thiệu cách thức lập trình song song dữ liệu bằng cách sử dụng C++ và tiêu chuẩn SYCL, giới thiệu song song dữ liệu và các chủ đề nền tảng để sử dụng hiệu quả SYCL và Data Parallel C++ (DPC ++), trình biên dịch nguồn mở. Các chương sau bao gồm các chủ đề nâng cao bao gồm xử lý lỗi, lập trình dành riêng cho phần cứng, giao tiếp và đồng bộ hóa và cân nhắc mô hình bộ nhớ.

 • 312396.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trịnh Khắc Linh;  Advisor : Trần Đình Khang (2018)

 • Tổng quan về dự báo liên kết mạng đồng tác giả nghiên cứu khoa học. Phương pháp support vector machine đối với dữ liệu mất cân bằng. Phương pháp SVM cải tiến cho dữ liệu mất cân bằng. Ứng dụng dự báo liên kết mạng đồng tác giả.

 • item.jpg
 • Book


 • Authors : Arnold Robbins (2020)

 • Hướng dẫn thực hành cho awk tiêu chuẩn POSIX và triển khai GNU, được gọi là gawk. Mô tả chi tiết ngôn ngữ awk và chương trình gawk; Cách sử dụng awk và gawk để giải quyết vấn đề, sau đó đi sâu vào các tính năng cụ thể của gawk.

 • item.jpg
 • Book


 • Authors : Sundeep Agarwal (2020)

 • Dựa vào các ví dụ để trình bày các tùy chọn và tính năng của sed; Biểu thức chính quy; Các lệnh thao tác dữ liệu bộ đệm và kỹ thuật đa dòng ...

 • 000000296862.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Thịnh;  Advisor : Lê Thanh Hương (2015)

 • Nêu các phương pháp gợi ý, mô hình hóa các hệ thống gợi ý, một số hệ thống gợi ý điển hình. Các phương pháp gợi ý được cài đặt trong hệ thống. Thực thi hệ thống gợi ý tin tức cho điện thoại di động.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thế Thắng;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2007)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép. Hệ thống IDS dựa trên phát hiện bất thường. Phát hiện bất thường sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp của luận văn.