Browsing by Subject GNSS

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 332742.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyen Van Hien;  Advisor : La The Vinh; Dovis Fabio (2022)

  • Tổng quan về GNSS và giả mạo GNSS; phương pháp phát tín hiệu giả mạo trong trường hợp tín hiệu hỗn hợp dựa trên hướng tới của tín hiệu (AoA); phương pháp phát hiện tín hiệu giả mạo trong trường hợp tấn công phức tạp.

  • 312286.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Minh;  Advisor : Hoàng Văn Hiệp (2018)

  • Sơ lược lịch sử xác định vị trí, một số hệ thống định vị vệ tinh hiện nay, nguồn gây lỗi trong các hệ thống định vị sử dụng vệ tinh. Các phương pháp dẫn đường, tổng quan về GNSS, công nghệ bộ thu mề -SDR. Các tham số giám sát tầng điện ly. Ảnh hưởng của tầng điện ly đến định vị chính xác.