Browsing by Subject Giải thuật

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • 295715.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoàng Anh;  Advisor : Phạm Quang Dũng (2015)

 • Tổng quan về phân cụm. Giới thiệu thuật toán phân cụm cổ điển. Bài toán phân cụm cân bằng. Thuật toán phân cụm cân bằng. Cài đặt thử nghiệm.

 • 310016-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Anh Hùng;  Advisor : Bùi Văn Hạnh (2016)

 • Tổng quan về má tiện CNC. Cấu tạo và chương trình điều khiển máy tiện CNC. Kết nối hệ thống AC servo. Sơ đồ giải thuật điều khiển máy tiện CNC.

 • 000000296050-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Danh Thắng;  Advisor : Hà Duyên Trung (2015)

 • Tổng quan về mạng Vanet và giao thức định tuyến trên mạng. Công nghệ OFDMA và đề xuất lớp MAC cho mạng Vanet. Giải thuật định tuyến kết hợp với lớp MAC đề xuất cho mạng Vanet. Mô hình kịch bản và đánh giá kết quả định tuyến trong mạng Vanet.

 • 000000273497-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Như Thanh;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2014)

 • Tổng quan nhận dạng hướng mắt, nghiên cứu được mô hình dựa trên lý thuyết về nhận dạng để giải quyết bài toán nhận hướng mắt qua dữ liệu webcam. Cài đặt các thuật toán giải quyết bài toán nhận dạng hướng mắt qua dữ liệu webcam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Quốc Việt;  Advisor : Trần Đình Khang (2013)

 • rình bày tổng quan về tìm kiếm. Tìm kiếm cục bộ. Tìm kiếm Tabu. Áp dụng giải thuật tìm kiếm Tabu vào bài toán N-Queens.

 • 000000297084.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Minh;  Advisor : Trương Diệu Linh (2014)

 • Giới thiệu về mạng cáp quang, bài toán định tuyến và gán bước sóng. Một số phương pháp giải quyết bài toán định tuyến và gán bước. Kết quả giải bài toán với giải thuật Suurballe + First Fit. Thử nghiệm và so sánh kết quả đạt được giữ 2 phương pháp.

 • 000000273403-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Minh;  Advisor : Trương Diệu Linh (2014)

 • Giới thiệu về mạng cáp quang, bài toán định tuyến và gán bước sóng. Một số phương pháp giải quyết bài toán định tuyến và gán bước. Kết quả giải bài toán với giải thuật Suurballe + First Fit. Thử nghiệm và so sánh kết quả đạt được giữ 2 phương pháp.