Browsing by Subject Hình ảnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hình Hữu Đức;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2014)

 • Tổng quan về xủa lý ảnh, các vấn đề cơ bản trong truy vấn ảnh tự nhiên. Nêu các đặc tính khác nhau được trích chọn từ ảnh. So sánh đặc tính truy vấn ảnh. Đánh giá chất lượng truy vấn ảnh. Mô phỏng truy vấn ảnh bằng matlab

 • 297593.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Hữu Toàn;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2016)

 • Tổng quan về truy vấn ảnh y sinh theo nội dung. Thông tin nền tảng của hình ảnh kỹ thuật số. Các đặc tính ứng dụng trong truy vấn ảnh theo nội dung. Khoảng cách đặc tính trong hệ thống truy vấn ảnh theo nội dung. Đánh giá chất lượng truy vấn ảnh và mô phỏng nhận dạng ảnh siêu âm

 • 000000272436.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trương Xuân Thành;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2013)

 • Trình bày công nghệ thông tin trong y tế và thực trạng công tác quản lý và sử dụng ảnh y tế theo chuẩn DICOM trong ngành y tế Việt Nam; Tổng quan về chuẩn DICOM; Truyền tin DICOM; Thu nhận và và truyền thông - xử lý dữ liệu ảnh Dicom; Kết quả nghiên cứu thử nghiệm tại bệnh viện Hữu Nghị.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Dũng;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận; Nguyễn Tiến Dũng (2015)

 • Giới thiệu giải phẫu và bệnh lý ung thư vú, chụp X-quang vú và giải pháp hỗ trợ phát hiện các dấu hiệu tổn thương hình khối trên ảnh chụp X-quang vú. Tiền xử lý, tăng cường chất lượng ảnh chụp x-quang vú. Phát hiện các vùng nghi ngờ chứa tổn thương hình khối theo phương pháp tìm kiếm đường biên. Giảm lượng dương tính giả sử dụng máy vectơ hỗ trợ SVM và các đặc trưng đa mức