Browsing by Subject Hòa Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 58
 • 255591.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Kim Ngọc;  Advisor : Nghiêm, Sỹ Thương (2012)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về lập dự toán ngân sách nhà nước, phân tích thực trạng lập dự toán NSNN tại tỉnh Hòa Bình và đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy trình lập dự toán NSNN tỉnh Hòa Bình

 • 255918.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh, Thị Phương Hà;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực trạng hoạt động quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hòa Bình. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Hòa Bình.

 • 273079.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Văn Thắng;  Advisor : Nguyễn, Đại Thắng (2014)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, phân tích thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 • 271077.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Thùy Linh;  Advisor : Nghiêm, Sỹ Thương (2012)

 • Cơ sở lý luận về quản lý ngân sách cấp xã, phân tích thực trạng quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Binh

 • 000000255439.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Hà, Thị Đức;  Advisor : Nguyễn, Ngọc Điện (2012)

 • Trình bày các khái niệm, định nghĩa liên quan đến chiến lược và quản trị chiến lược; Quy trình quản trị chiến lược; các công cụ phục vụ cho hoạch định chiến lược. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động ở Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Hòa Bình. Phân tích môi trường kinh doanh gồm trong và ngoài doanh nghiệp, tìm ra cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu để hoạch định chiến lược nhằm phát...

 • 255742.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi, Thị Hòa Bình;  Advisor : Phạm, Thị Thu Hà (2012)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh, mô hình, các chiến lược và các công cụ để lựa chọn chiến lược, Phân tích các yếu tố, điều kiện phát triển và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình đồng thời phân tích môi trường kinh doanh, hiện trạng hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp chiến lược phát triển&#x...