Browsing by Subject Hệ phi tuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • 133996.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Bùi Phong;  Advisor : Nguyễn Công Hiền (2004)

  • ổng quan về các phương pháp điều khiển hệ phi tuyến, cơ sở lý thuyết về điều khiển theo phương pháp học; ứng dụng điều khiển một số đối tượng cụ thể.ứng dụng điều khiển theo phương pháp học điều khiển đối tượng phi tuyến. Kết luận.