Browsing by Subject Hoạch định

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
  • 310749.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đinh Thanh Hà;  Advisor : Nguyễn Minh Duệ (2017)

  • Trình bày cơ sở lý luận cơ bản về chiến lược. Phân tích thực trạng hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình. Nhận thức rõ các cơ hội và thách thức, các mặt mạnh và mặt yếu của Công ty để từ đó đề ra nội dung chiến lược và các giải pháp thực hiện nội dung chiến lược đó

  • 000000273806-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Hà, Minh Trí;  Advisor : Trần, Việt Hà (2014)

  • Cơ sở lý luận về phân tích tài chính và hoạch định tài chính. Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần dịch vụ khai thác dầu khí PTSC. Hoạch định tài chính năm 2014 tại Công ty. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác hoạch định tài chính tại Công ty cổ phần dịch vụ khai thác dầu khí PTSC.