Browsing by Subject Internet

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37
 • 297831.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thành Nam;  Advisor : Nguyễn Hữu Thanh (2016)

 • Tổng quan mạng ICN. Các cơ chế thực thi bộ nhớ đệm trong ICN. Thực nghiệm và đánh giá kết quả các cơ chế cho mạng hướng đến nội dung.

 • 000000295050-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quỳnh Hoa;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2014)

 • Giới thiệu bài toán định tuyến đa đích. Các thuật toán giải bài toán định tuyến đa đích. Giải thuật Dijkstra cải biên giải bài toán định tuyến đa đích. Xây dựng chương trình và cài đặt thực nghiệm.

 • 105749.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Phương Anh;  Advisor : Phạm Thị Nhuận (2009)

 • Trình bày nghiên cứu cơ sở lý thuyết về Internet và các mô hình quản lý tên miền. Phân tích thực trạng công tác quản lý tên miền tại Việt Nam. Đề xuất giải pháp quản lý tên miền .vn theo mô hình cơ quan quản lý nhà nước - nhà đăng ký.

 • 000000272273-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Mạnh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2013)

 • Trình bày thực trạng Công nghệ IPv4 và mục tiêu phát triển IPv6. Tông quan về Internet Protocol version 6 (IPv6) và triển khai IPv6 trên nền tảng hệ thống IPv4. Nêu mô phỏng mô hình xây dựng hệ thống IPv6 trên nền IPv4 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 • 000000296140-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Anh Quang;  Advisor : Hà Quốc Trung (2015)

 • Tổng quan về IPv6. Các cơ chế chuyển đổi từ IPv4 lên IPv6. Nêu định hướng và giải pháp cho chuyển đổi lên IPv6 ở Việt Nam. Giải pháp chuyển đổi từ IPv4 lên IPv6 cho dịch vụ Office Wan trên cơ sở hạ tầng mạng MPLS của Viettel.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2010)

 • Trình bày tổng quan về định tuyến và các giao thức định tuyến. Các giao thức định tuyến trong mạng IP. Định tuyến và điều khiển lưu lượng trong mạng Core IP/ MPLS. Mô phỏng các giao thức định tuyến điều khiển bằng phần mềm Oliver

 • 000000253259.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Tiến Đạt;  Advisor : Nguyễn Vũ Thắng (2010)

 • Trình bày khái quát tình hình tài nguyên UPV4 và sự cấp thiết phải chuyển đổi sử dụng tài nguyên IPV6. Đặc điểm kỹ thuật của địa chỉ và giao thức IPV6. Thiết lập mạng thử nghiệm cung cấp dịch vụ IPV6 và đánh giá khả năng triển khai IPV6. Đề xuất phương án chuyển đổi địa chỉ IPV6 cho mạng internet Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Tiến Đạt;  Advisor : Nguyễn Vũ Thắng (2010)

 • Trình bày khái quát tình hình tài nguyên UPV4 và sự cấp thiết phải chuyển đổi sử dụng tài nguyên IPV6. Đặc điểm kỹ thuật của địa chỉ và giao thức IPV6. Thiết lập mạng thử nghiệm cung cấp dịch vụ IPV6 và đánh giá khả năng triển khai IPV6. Đề xuất phương án chuyển đổi địa chỉ IPV6 cho mạng internet Việt Nam.