Browsing by Subject Kế toán

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 297262.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nghiêm, Ngọc Mai;  Advisor : Phạm, Thị Kim Ngọc (2016)

  • Cơ sở lý luận về công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân tích về công tác kế toán tại Cục bảo trợ xã hội. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại Cục bảo trợ xã hội.