Browsing by Subject Kỹ thuật trải phổ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • 310971.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Sỹ Tuấn;  Advisor : Phạm Ngọc Nam (2017)

  • Tổng quan về kỹ thuật trải phổ. Kỹ thuật trải phổ trong hệ thống thông tin di động. Ứng dụng kỹ thuật trải phổ.

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Keophadith Sombath;  Advisor : Phạm Văn Bình (2006)

  • Trình bày tổng quan về các hệ thống thông tin di động thế hệ 3. Kỹ thuật trải phổ. Các công nghệ CDMA (W-CDMA). Phương pháp quy hoạch mạng thông tin di động thế hệ CDMA 2000.