Browsing by Subject Khu công nghiệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • 000000273276.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan, Thanh Hải;  Advisor : Hồ, Tuấn Dung (2014)

 • Trình bày cở sở lý thuyết về phát triển khu công nghiệp cấp tỉnh. Đánh giá thực trạng tình hình phát triển các khu công nghiệp tỉnh Nam Định. Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình phát triển các khu công nghiệp của tỉnh trong 5 – 10 năm tới.

 • 000000273879-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Đại Tuân;  Advisor : Đặng, Vũ Tùng (2014)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn về thu hút vốn đầu tư trong nền kinh tế thị trường. Nêu thực trạng về thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình. Định hướng và giải pháp nhằm cải thiện thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lại Hà Nam;  Advisor : Đỗ Văn Phức (2007)

 • Trình bày cơ sở lý luận về nhu cầu và chính sách đảm bảo nhân lực cho phát triển các khu công nghiệp của một tỉnh trong kinh tế thị trường. Thực trạng đáp ứng nhu cầu và chính sách đảm bảo nhân lực cho các khu công nghiệp trong tỉnh Nam Định. Xác định nhu cầu và đổi mới chính sách đảm bảo nhân lực cho các khu công nghiệp của tỉnh Nam Định đến năm 2008, 2009, 2010 và năm 2015.

 • 000000273818-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Thế Trường;  Advisor : Vũ, Quang (2014)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về phát triển bền vững trong khu công nghiệp. Nêu thực trang và đề ra 1 số giải pháp nhằm phát triển bền vững các khu công nghiệp trọng điểm phía Nam.