Browsing by Subject Lưới điện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 113
 • 000000272637-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Chí Công;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2013)

 • Trình bày tổng quan về phong điện và lưới điện; Cấu tạo và nguyên lý của hệ thống năng lượng gió; Ảnh hưởng của phong điện tới các thông số của lưới điện; Mô phỏng ảnh hưởng của hệ máy phát điện gió tới các thông số của lưới bằng MATLAB/SIMULINK.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Viranam Đô I;  Advisor : Đặng Quốc Thông (2008)

 • Tổng quan chung về lưới điện đô thị, xu hướng phát triển hệ thống cung cấp điện đô thị, các phương pháp quy hoạch lưới điện đô thị và khái niệm chung về độ tin cậy cung cấp điện, lựa chọn thông số cấu trúc lưới điện hạ áp đô thị khi xét đến chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, lựa chọn thông số cấu trúc lưới điện trung áp đô thị và số phân đoạn tối ưu khi xét đến chỉ tiêu&...

 • 129119.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Quốc Đông;  Advisor : Trần Đình Long (2005)

 • Tổng quan về lưới phân phối trung áp. Đánh giá độ tin cậy của một số cấu hình lưới điện phân phối trung áp. Phương pháp tính toán chọn điểm mở mạch vòng hợp lý trong lưới điện phân phối trung áp. Các ví dụ kiểm tra và áp dụng thực tế trên lưới điện Hà Nội.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Kim Tuấn;  Advisor : Trần Bách (2006)

 • Trình bày tổng quan về các nghiên cứu nâng cao hiệu quả vận hành LPP và cơ sở lựa chọn phương án nâng cao hiệu quả vận hành LPP. Sơ lượnc về LPP tỉnh Hải Dương và xây dựng phương pháp tính toán áp dụng trong LPP tỉnh Hải Dương. Nâng cao hiệu quả vận hành LPP tỉnh Hải Dương. Tác giả đưa ra kết luận và các kiến nghị.