Browsing by Subject Mã

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 000000296806-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoài Linh;  Advisor : Đỗ Phan Thuận (2015)

 • Tổng quan mã mạng. Kết hợp mã mạng, lấy mẫu nén netcompress để truyền hiệu quả trong mạng. Phần mềm mô phỏng Neco. Cài đặt mô phỏng bộ mã hóa và giải mã.

 • 000000255303.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Minh Khang;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2012)

 • Giới thiệu chung một số khái niệm trong luận văn, mục đích, nội dung và những yêu cầu đặt ra trong luận văn. Lý thuyết về hệ thống MC - CDMA, cấu trúc tín hiệu MC - CDMA. Các phương pháp bắt mã PN. Mô phỏng và kết luận.

 • 310883.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Tý;  Advisor : Hồ Ngọc Vinh (2017)

 • Giới thiệu một số khái niệm, ngôn ngữ chính quy và otomat hữu hạn. Mã của các từ hữu hạn, vô hạn.

 • item.jpg
 • Book


 • Authors : Hayden Klok; Yoni Nazarathy (2020)

 • Đưa ra các ví dụ mã đã được viết theo một định dạng đơn giản, có thể gây mất hiệu quả và tính tổng quát, nhưng có lợi thế là dễ đọc. Mỗi ví dụ mã nhằm mục đích truyền đạt một điểm thống kê cụ thể, đồng thời bao gồm các khái niệm lập trình Julia song song. Các ví dụ mã gợi nhớ đến các ví dụ có thể sử dụng trong bài giảng để minh họa các khái niệm. Giả định một số...

 • 139961.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Ngọc Vinh;  Advisor : Đỗ Long Vân; Phan Trung Huy (2012)

 • Luận án trình bày các khái niệm về ngôn ngữ chính quy, otomat mở rộng, mã, tính chất mã, mã luân phiên và đề xuất một một số kiến nghị.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Ngọc Vinh;  Advisor : Đỗ Long Vân; Phan Trung Huy (2012)

 • Trình bày các khái niệm và kết quả liên quan. Mã luân phiên. Ngôn ngữ chính quy và otomat mở rộng. Mã với từ định biên.