Browsing by Subject Mô hình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 36
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh;  Advisor : Phạm Ngọc Nam; Nguyễn Văn Cường (2014)

 • Nêu lý thuyết về bảo mật, FPGA và hệ thống nhúng. Framework và giao thức cập nhật an toàn từ xa. Nâng cao hiệu năng và tính linh hoạt trong bảo mật bitstream của hệ thống cấu hình lại được từng phần dựa trên FPGA. Mô hình thử nghiệm hệ thống cấu hình lại được từng phần dựa trên FPGA.

 • 310050.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Nhung;  Advisor : Phạm Văn Hải (2016)

 • Giới thiệu mô hình call center, khái niệm mô hình mờ, tiền xử lý dữ liệu, hệ trợ giúp lập lịch của call center hiện nay. Hệ trợ giúp ra quyết định lập lịch trực hỗ trợ tư vấn tổng đài. Phân tích thiết kế hệ thống. Cài đặt và kết quả

 • item.jpg
 • Book


 • Authors : Christoph Molnar (2020)

 • Hướng dẫn cách tạo ra các mô hình học máy và các quyết định của chúng có thể diễn giải được; Các khái niệm về khả năng diễn giải, các mô hình đơn giản, có thể diễn giải được như cây quyết định, quy tắc quyết định và hồi quy tuyến tính. Các chương sau tập trung vào các phương pháp bất khả tri mô hình chung để giải thích các mô hình hộp đen như tầm quan trọng của tính năng và c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh Bình;  Advisor : Tống Đình Quỳ (2009)

 • Môt số mô hình dự báo dùng mô hình chuỗi thời gian: Mô hình dừng tuyến tính (AR, MA, ARMA), mô hình không dừng tuyến tính (ARIMA), mô hình mùa vụ (SARIMA). Xây dựng ứng dụng minh họa dự báo trên mô hình ARIMA

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Minh;  Advisor : Nguyễn Thúc Hải (2011)

 • Trình bày tổng quan về tính toán khắp nơi. Kiến trúc và công nghệ mới cho tính toán khắp nơi. Tính toán khắp nơi sử dụng công nghệ RFID. Đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình tính toán khắp dựa trên công nghệ RFID cho thư viện Trường dự bị đại học dân tộc Trung Ương Nha Trang.

 • 277248.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thu Nga;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2016)

 • Tổng quan về đặc tính tương quan không gian và các phương pháp phỏng tạo kênh mimo. Đề xuất phương pháp lựa chọn mô hình kênh thông qua kết quả so sánh đặc tính tương quan không gian trên các mô hình kênh không gian. Đánh giá ảnh hưởng của đặc tính tương quan không gian đối với hệ thống Mimo-OFDM dựa trên các mô hình kênh truyền,...

 • 000000296282.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Hiến;  Advisor : Võ Việt Sơn (2015)

 • Tổng quan về hệ điều khiển thích nghi. Mô hình toán học của động cơ điện một chiều không chổi than và lựa chọn thuật toán điều khiển. Xây dựng cấu trúc hệ truyền động và mô phỏng.