Browsing by Subject Mô phỏng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Quốc Cường;  Advisor : Hoàng Phương Chinh (2013)

 • Giới thiệu về kiểm chứng thiết kế vi mạch, kiến thức cơ bản, kiến trúc và hoạt động của chương trình mô phỏng, phát triển phần mềm mô phỏng và đưa ra kết luận, hướng phát triển đề tài.

 • 234432.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh Tùng;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan (2009)

 • Khảo sát chung về khí động học ô tô. Các phương trình khí động học cơ bản. Xây dựng mô hình mô phỏng. Phân tích kết quả mô phỏng.

 • 000000297127-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hữu Long;  Advisor : Trịnh Quang Đức (2016)

 • Giới thiệu về kỹ thuật tạo ảnh siêu âm, tia siêu âm hội tụ và siêu âm phẳng, sự ảnh hưởng của hình thái siêu âm tới chất lượng hình ảnh. Tổng quan về trường siêu âm hội tụ. Xây dựng thuật toán mô phỏng trường siêu âm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Hải Trình;  Advisor : Lê Thượng Hiền (2007)

 • Trình bày tổng quan về đề tài. Cơ sở lý thuyết trong phân tích nhiệt. Giới thiệu về phần mềm Ansys trong bài toán phân tích nhiệt. Mô hình hoá cho mẫu phủ và kết quả số

 • 000000253645.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Khang;  Advisor : Phùng Anh Tuấn (2010)

 • Trình bày tổng quan về lọc tích cực. Bộ lọc tích cực ba pha bốn dây. Mô phỏng bộ lọc tích cực ba pha bốn dây. Chế tạo thử nghiệm bộ lọc tích cực.

 • 000000272736-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Mạnh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Đức Huy (2013)

 • Trình bày nguyên lý tổng trở, bảo vệ khoảng cách, các mạch vòng sự cố, các yếu tố ảnh hưởng tới sự làm việc của bảo vệ khoảng cách. Nêu các phương pháp số xác định. Tổng quan về Matlab-Simulink, xây dựng mô hình mô phỏng. Kết quả mô phỏng với tham số cài đặt trên mô hình Matlab-Simulink; kết quả dựa trên bàn thí nghiệm NE9171 và rowle P422; khảo sát ảnh hưởng của điện trở sự cố tới sự ...

 • 104510.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Chiến;  Advisor : Trần Đình Khang (2008)

 • Trình bày các vấn đề liên quan đến mô phỏng, các phương pháp sinh số ngãu nhiên. Ứng dụng mô phỏng dựa trên các sự kiện rời rạc trong đánh giá chất lượng hệ thống mạng không dây wimax.