Browsing by Subject Mạng điện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 52
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Ánh Tuyết;  Advisor : Lê Việt Tiến (2013)

 • Trình bày tổng quan về bù công suất phản kháng trong lưới điện phân phối. Các phương pháp tính toán bù công suất phản kháng. Tính toán bù tối ưu công suất phản kháng. Sử dụng phần mềm PSS/ADEP để tính toán. Đánh giá kết quả và kết quả

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Phạm Tài Linh;  Advisor : Đỗ Xuân Khôi (2010)

 • Tổng quan về hệ thống tải điện xoay chiều linh hoạt và bộ điều chỉnh góc pha. Phát triển chương trình tính toán phân bố dòng để mô phỏng máy điều chỉnh pha và độ nhạy của dòng công suất nhánh theo thông số. Trình bày chương trình tính toán phân bố dòng và độ nhạy trong matlab và việc sử dụng máy điều chỉnh pha cgống quá tải cho hệ thống điện Miền Bắc Việt Nam.

 • 000000253269.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Viết Chiến;  Advisor : Đỗ Xuân Khôi (2010)

 • Giới thiệu chung về các thiết bị FACTS sử dụng VSC và mô hình chế độ xác lập của một số thiết bị FACTS. Mô phỏng UPFC trong chế độ xác lập. Đánh giá tác động của UPFC đến chế độ làm việc của lưới điện, áp dụng vào lưới điện 220-500KV miền Bắc.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cao Ngọc Tuấn;  Advisor : Trần Bách (2010)

 • Khái niệm chung về lưới phân phối và các hàm chỉ tiêu kinh tế đánh giá. Sơ lược về lưới phân phối tỉnh Quảng Bình, nhu cầu nâng cao hiệu quả vận hành, xây dựng phương pháp tính toán và một số giải pháp nâng cao hiệu quả lưới phân phối tỉnh Quảng Bình.

 • 000000254334.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Minh Trang;  Advisor : Nguyễn Xuân Hoàng Việt (2011)

 • Giới thiệu chung về nguồn điện phân tán. Những ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến hệ thống bảo vệ lưới điện phối. Khảo sát ảnh hưởng của Nhà máy thủy điện nhỏ Nậm Đông và Đa Khai tới hệ thống bảo vệ lưới phân phối. Các kết luận và kiến nghị.

 • 000000254265.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Huyền My;  Advisor : Trần Bách (2011)

 • Trình bày tổng quan về lưới phân phối. Phương pháp bù công suất phản kháng để giảm tổn thất điện năng trên lưới phân phối. Ứng dụng chương trình PSS/ADEPT tính toán bù công suất phản kháng cho lưới điện 10KV sau thanh góp kim động.