Browsing by Subject Mạng thông tin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Hữu Hùng;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2006)

 • Giới thiệu khái quát cấu trúc, thành phần mạng, một số giao thức báo hiệu trong mạng thế hệ sau-NGN.Nghiên cứu về giao thức thiết lập-SIP. Một số giải pháp kết nối giữa NGN với mạng hiện có của Pháp, Thuỵ điển. Giải pháp Surpass của Siemen tại Việt nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Trung Dũng;  Advisor : Nguyễn Chấn Hùng (2006)

 • Giới thiệu tổng quan về WDM, IP over WDM, điều khiển mạng IP/WDM, điều khiển lưu lượng IP/WDM

 • 129999.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Ngọc Nam;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2005)

 • Giới thiệu về các chuẩn giao thức kết nối trong mạng NGN, tình hình tiêu chuẩn hoá các giao diện kết nối mạng NGN. Các tiêu chuẩn kết nối cung cấp dịch vụ trong mạng NGN. Tiêu chuẩn các giao diện kết nối cung cấp dịch vụ trong mạng NGN theo ITU-T INAP CS4. Các phương pháp và các sản phẩm kết nối cung cấp dịch vụ trong mạng NGN của các hãng trên thế giới

 • 129021.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thu Hương;  Advisor : Phương Xuân Nhàn (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về mạng thông tin di động và hướng phát triển; Cấu trúc mạng thông tin di động thế hệ kế tiếp; Giải pháp của các hãng và ứng dụng triển khai tại Việt Nam.

 • 128736.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Ngọc Lan;  Advisor : Trần Thị Ngọc Lan (2004)

 • Giới thiệu mạng chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS; Tổng quan GMPLS; Kỹ thuật lưu lượng và kỹ thuật lưu lượng đa lớp trong mạng quang; Phương pháp kỹ thuật lưu lượng đa lớp đối với hiệu quả nâng cao chất lượng dịch vụ.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Thiều Khắc Chương;  Advisor : Nguyễn Đức Minh (2014)

 • Tổng quan về công nghệ system on chip (SoC) hiện tại, những vấn đề gặp phải với hệ thống SoC dựa trên nền tảng bus và những công nghệ hiện nay được sử dụng để chế tạo nên chip. Mô hình Noc (network on chip), các cấu hình mạng, các thuật toán định tuyến, các cơ chế điều khiển luồng sử dụng trong các mô hình NoC,...Đưa ra mô hình hóa NoC mạng lưới 2 chiều 2x2 chỉ ra phương thức truyền&#x...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thế Quyền;  Advisor : Nguyễn Xuân Dũng (2014)

 • Giới thiệu mạng thông tin quang với công nghệ GMPLS. Các giao thức, kỹ thuật lưu lượng trong mạng GMPLS. Ứng dụng GMPLS cho mang truyền tải NGN.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vương Hoàng Thắng;  Advisor : Nguyễn Xuân Dũng (2013)

 • Giới thiệu và nêu đặc điểm dịch vụ di động trên nền mạng 3G. phương án kỹ thuật, lộ trình triển khai hệ thống các dịch vụ trên mạng Mobifone, đưa ra kết quả đạt được trong quá trình triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng.