Browsing by Subject Mật mã

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • item.jpg
 • Book


 • Authors : Dan Boneh; Victor Shoup (2020)

 • Bao gồm các thông tin cơ bản từ lý thuyết xác suất và đại số được cung cấp trong các phụ lục; Phát triển mã hóa đối xứng giải thích cách hai bên, Alice và Bob có thể trao đổi thông tin một cách an toàn khi chúng có khóa chia sẻ mà kẻ tấn công chưa biết: thảo luận về tính xác thực của dữ liệu, tính toàn vẹn của dữ liệu và khái niệm quan trọng về mã hóa được xác thực; Các&...

 • 000000296198.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Sơn;  Advisor : Trần Vĩnh Đức (2015)

 • Tổng quan về mật mã. Chữ ký điện tử. Ứng dụng của chữ ký số trong chính phủ điện tử tại Việt Nam. Đề xuất giải pháp và cài đặt thử nghiệm.

 • 000000254047.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Tiến Toàn;  Advisor : Phan Trung Huy (2011)

 • Trình bày cơ sở đại số, ngôn ngữ hình thức trong lý thuyết mã. Giới thiệu về giấu tin trong ảnh. Thuật toán CPT và mở rộng của nó để giấu tin trong ảnh. Mã đàn hồi và ứng dụng của nó vào giấu tin trong ảnh.

 • 310409-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Nam Thanh;  Advisor : Trần Vĩnh Đức (2016)

 • Tổng quan về mật mã, mật mã khóa đối xứng, mã xác thực thông điệm, mật mã khóa công khai, chữ ký điện tử. Hạ tầng khóa công khai và ứng dụng

 • 000000296980.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Dũng;  Advisor : Trần Vĩnh Đức (2015)

 • Giới thiệu chung về mật mã và an toàn thông tin. Mã hóa đối xứng. Mã hóa công khai. Mã xác thực thông điệp và hàm băm.

 • 139960.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Huy Hoàng;  Advisor : Hồ Thuần; Đặng Văn Chuyết (2012)

 • Luận án trình bày khái quát về lý thuyết mật mã, xây dựng hệ mật RSA an toàn với ố mũ giải mã lớn và một số kết quả và ứng dụng lượng đồ phân chia bí mật.

 • 297950-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thái Sơn;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2016)

 • Lý thuyết chung về mật mã khóa công khai. Hạ tầng cơ sở mật mã khóa công khai (PKI). Ứng dụng hệ mật mã khóa công khai trong việc bảo mật cơ sở dữ liệu

 • 000000273392-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Viết Cường;  Advisor : Vũ Thành Nam (2014)

 • Nêu một số các khái niệm toán học. Tổng quan về các hệ mật mã khóa công khai, nghiên cứu các vấn đề về hệ mật khóa công khai và tìm hiểu hệ mật RSA. Trình bày một số phương pháp tấn công hệ mật RSA.