Browsing by Subject Nông sản

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 277066.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Thiên Minh;  Advisor : Nguyễn Thùy Châu; Nguyễn Thị Xuân Sâm (2014)

  • Luận án Kiểm soát sự nhiễm aflatoxin trên ngô, lạc bằng chế phẩm Aspergillus flavus không sinh aflatoxin và nghiên cứu sử dụng kỹ thuật multiplex PCR để làm sáng tỏ về mặt cơ chế sinh học phân tử của chủng A. flavus D 2 không sinh aflatoxin phân lập từ ngô (Việt Nam) Chủng A. flavus DA2 thiếu ít nhất 3 gen (ver, aflR và nor) trong cụm gen sinh tổng hợp aflatoxin.