Browsing by Subject Nước thải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 102
 • 312158-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Lê Thanh Tùng;  Advisor : Văn Diệu Anh (2018)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu và ứng dụng "hạn ngạch xả thải". Phương pháp nghiên cứu tính toán hạn ngạch và phân bổ hạn ngạch. Kết quả tính toán và phân bổ hạn ngạch xả thải trên đoạn sông nghiên cứu; các yêu cầu để thực hiện quản lý nước thải bằng hạn ngạch; đánh giá các ưu điểm và khó khăn, tồn tại trong tính toán phân bổ hạn ngạch; đánh giá khả năng áp dụng cơ chế hạn ng...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Sinh;  Advisor : Nguyễn Minh Tuyển; Nguyễn Khang (2009)

 • Tổng quan về kim loại nặng và ô nhiễm nước thải công nghiệp chứa kim loại nặng, các phương pháp xử lý. Cơ sở lý thuyết xử lý nước thải công nghiệp chứa thuỷ ngân và kẽm. Các phương pháp nghiên cứu triển khai công nghệ keo tụ để xử lý thuỷ ngân và kẽm trong nước thải công nghiệp. Nghiên cứu thiết lập các mô hình thống kê mô tả quá trình keo tụ thuỷ ngân và kẽm trong quá trình xử&#x...

 • 129738.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tô Thị Chuyên;  Advisor : Trần Thị Thanh Thuỷ (2005)

 • Xây dựng các phương pháp xác định các chỉ tiêu chất lượng nước. Xây dựng mô hình thực nghiệm xử lý nước thải bằng phương pháp điện keo tụ và phương pháp hấp phụ. Nghiên cứu phương pháp hoạt hoá và than hoạt tính sử dụng làm chất hấp phụ. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điện keo tụ, hập phụ

 • 000000296930-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Phương Thảo;  Advisor : Đặng Xuân Hiển (2015)

 • Tổng quan nước rác, các công nghệ xử lý nước rác trên thế giới và ở Việt Nam, công nghệ MBBR. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu thực nghiệm công nghệ MBBR, kết quả nghiên cứu sự thích nghi bùn với nước rác, hoạt hóa bùn với giá thể,...