Browsing by Subject Nanocellulose

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 312470.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Trung Kiên;  Advisor : Lê Quang Diễn (2018)

  • Hiện trạng chế biến sắn, cấu tạo và phế thải sau sản xuất; khái quát cấu tạo và tính chất của cellulose; các phương pháp chế tạo cellulose, nanocellulose. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian, tác nhân hóa học đến hiệu suất và tính chất của nanocellulose.