Browsing by Subject Nguồn nhân lực

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 114
 • 296550.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Minh Tú;  Advisor : Vũ, Quang (2015)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận chung về nguồn nhân lực và giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

 • 297317.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Tuấn Phú;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2016)

 • Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực. Nêu thực trạng công tác phát triển nguôn lực của thành phố Hạ Long. Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội tại thành phố Hạ Long đến năm 2020.

 • 311102.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : LÊ QUANG THỊNH;  Advisor : Dương Mạnh Cường (2017)

 • Tổng quát những lý luận cơ bản về phát triển nguồn nhân lực. Thực trạng về phát triển nguồn nhân lực tại Cục Hải quan Nghệ An giai đoạn 2012 – 2016. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển nguồn nhân lực tại Cục hải quan Nghệ An trong thời gian tới

 • 311002.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trọng Dũng;  Advisor : Đặng Vũ Tùng (2017)

 • Với mong muốn đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại địa phương, luận văn tập trung vào hai mục đích chính: - Về lý luận: hệ thống hóa các vấn đề lý luận đối với công tác phát triển nguồn nhân lực cho ngành hải quan từ tiêu chuẩn, đặc thù, đạo đức nghề nghiệp, kinh nghiệm quốc tế, đến các khâu tuyển chọn, đào tạo và dự báo nhu cầu nhân lực trong tương lai�...

 • 296397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Văn Đạt;  Advisor : Nguyễn, Minh Duệ (2015)

 • Luận văn làm rõ khái niệm, bản chất chức năng và vai trò quản lý nguồn nhân lực, đồng thời nêu rõ các công tác quản trị nguồn nhân lực, cơ sở lý luận về quản lý nguồn nhân lực trong công chức nhà nước và công chức thuế. Nêu thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại chi cục thuế TP Nam Định từ đó đề xuất một số giải pháp quản lý nguồn nhân lực tại cơ quan.

 • 000000254099.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thùy Linh;  Advisor : Trần Văn Bình (2011)

 • Trình bày cơ sở lý luận về công tác quản lý nguồn nhân lực. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thiết bị thủy lợi. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần thiết bị thủy lợi