Browsing by Subject Ninh Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 297791.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh, Văn Bắc;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2016)

 • Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về kiểm tra thuế, những vấn đề cơ bản về kiểm tra thuế, phân tích thực trạng về công tác kiểm tra thuế trong những năm gần đây tại Phòng kiểm tra thuế số 2 Cục thuế tỉnh Ninh Bình và đề xuất một số các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, góp phần hoàn thiện công tác thanh tra kiểm tra thuế

 • 297897.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ, Cảnh Chinh;  Advisor : Nguyễn, Bá Ngọc (2016)

 • Luận văn nghiên cứu lý luận chung về marketing và xuất khẩu nói chung, vận dụng lý thuyết vào phân tích hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN) của các đơn vị trong tỉnh Ninh Bình, nhằm rút ra những thành công, những vấn đề đặt ra và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của tỉnh.

 • 297700.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tạ, Thanh Bình;  Advisor : Vũ, Quang (2016)

 • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận quản lý thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, nghiên cứu thực trạng thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thất thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ở Ninh Bình trong những năm gần đây; các giải pháp đề xuất chống thất thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cho những năm tiếp theo (2015 – 2020).