Browsing by Subject Phát triển bền vững

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • 297887-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cao, Thiên Sơn;  Advisor : Trần, Thị Bích Ngọc (2016)

 • Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về phát triển bền vững rừng, phân tích đánh giá thực trạng công tác phát triển bền vững rừng tại Hà Tĩnh và đề xuất một số giải pháp về phát triển bền vững rừng tại Hà Tĩnh.

 • 277199.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Công Quang;  Advisor : Nguyễn Minh Duệ; Nguyễn Cảnh Nam (2016)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững. Xây dựng nội dung và bộ chỉ tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp than Việt Nam. Đánh giá thực trạng phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam trên quan điểm phát triển bền vững và khuyến nghị.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Văn Sơn;  Advisor : Nguyễn Minh Duệ (2011)

 • Lý luận cho sự phát triển bền vững ngành dầu khí. Phân tích, đánh giá và định hướng phát triển xây dựng chỉ tiêu phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam.

 • 000000273818-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Thế Trường;  Advisor : Vũ, Quang (2014)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về phát triển bền vững trong khu công nghiệp. Nêu thực trang và đề ra 1 số giải pháp nhằm phát triển bền vững các khu công nghiệp trọng điểm phía Nam.

 • 277118.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Đào Duy Huân; Nguyễn Ái Đoàn (2015)

 • Cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển du lịch bền vừng. Nêu phương pháp và mô hình nghiên cứu. Đánh giá thực trạng phát triển bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu. Phân tích các nhân tố tác động đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu.

 • 277067.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Đào Duy Huân; Nguyễn Ái Đoàn (2014)

 • Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận phát triển du lịch bền vững, đánh giá thực trạng, khảo sát phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ đó tìm ra mô hình phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu, làm cơ sở để đề xuất những định hướng và các giải pháp phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu