Browsing by Subject Phân tích

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 297292.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi, Văn Hinh;  Advisor : Nguyễn, Bá Ngọc (2016)

 • Cơ sở lý luận về phân tích công việc. Nêu thực trạng công tác phân tích công việc tại Tổng công ty lương thực miền bắc, phân tích trường hợp với Ban xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm. Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích công việc tại Ban xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Tổng công ty lương thực Miền Bắc.

 • 311138.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Khúc Việt Hưng;  Advisor : Trần Thị Ánh (2017)

 • Khái quát những nội dung lý thuyết và thực tiễn về tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp và công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. Nêu những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn Hệ Thống Công Nghiệp Việt Nam. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH Hệ Thống Công Nghiệp Việt Nam

 • 000000255030.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hằng;  Advisor : Nguyễn Hữu Tài (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần Nam Dược. Đề xuất giải pháp cải thiển tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Nam Dược.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thanh Thúy;  Advisor : Đỗ Văn Phức (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về phân tích tài chính hoạt động doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của Công ty dược phẩm Nam Hà. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty dược phẩm Nam Hà.