Browsing by Subject Phép biến đổi tích phân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 000000295290-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Đài;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2014)

 • Phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng Fourier, Fourier sine và cosine với hàm trọng. Phương trình tích phân Toeplitz-Hankel. Phương trình vi - tích phân Toeplitz-Hankel

 • 297476.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cao Thị Phương Loan;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • ột số kiến thức cơ bản về thang thời gian. Phép biến đổi tích phân Laplace trên thang thời gian. Tích chập Laplace trên thang thời gian.

 • luan van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cao Thị Phương Loan;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • Một số kiến thức cơ bản về thang thời gian. Phép biến đổi tích phân Laplace trên thang thời gian. Tích chập Laplace trên thang thời gian

 • 277200.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phí Thị Vân Anh;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo; Nguyễn Minh Khoa (2016)

 • Tổng quan phép biến đổi Fourier, Fourier cosine, Forier sine, phép biến đổi Hartley. Đa chập liên quan đến phép biến đổi Hart-ley, Fourier cosine & Forier sine. Phép biến đổi tích phân kiểu đa chập. Bất đẳng thức đối với đa chập.