Browsing by Subject Quản lý đầu tư

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
  • 297712.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê, Đức Chung;  Advisor : Nguyễn, Ái Đoàn (2016)

  • Luận văn nêu các khái niêm về đầu tư, phân tích tình hình quản lý đầu tư các dự án nhiệt điện mà Ban quản lý dự án nhiệt điện 1 thay mặt EVN làm chủ đầu tư và đề xuất một số giải pháp chủ yếu có tính thiết thực nhằm nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án điện, nhằm đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.