Browsing by Subject Quản lý đồ án tốt nghiệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 311111.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Seuanginkeo Lixoon;  Advisor : Nguyễn Thị Thu Trang (2017)

  • Trình bày các lý thuyết liên quan với sự tạo ra chương trình cơ sở dữ liệu cho sử dụng quản lý sự đăng ký và học tập của sinh viên Trường Đại học Souphanouvong, Lào. Xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu mới hỗ trợ quản lý dữ liệu, lưu trữ, sửa đổi và in ra báo cáo tại trường.