Browsing by Subject Quản lý môi trường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Huy Thành;  Advisor : Ngô Thị Nga (2006)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống quản lý môi trường ISO 140000. Tình hình triển khai thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo bộ tiêu chuẩn ISO 140000. Khảo sát, điều tra tình hình thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo bộ các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường ISO 140000 của các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Đánh giá hiện trạng của công ty liên doanh sản...

 • 000000273236.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thiện Vinh Hiển;  Advisor : Nguyễn, Thị Lệ Thúy (2014)

 • Trình bày cơ sở lý luận về về đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư xây dựng dân dụng. Phân tích thực trạng công tác đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư xây dựng dân dụng. Đề xuất các giải pháp giải pháp đảm bảo thực hiện các yêu cầu về đánh giá tác động môi trường trong các dự án đầu tư xây dựng dân dụng.

 • 000000273888-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng, Minh Sáng;  Advisor : Tưởng, Thị Hội (2014)

 • Tổng quan về quản lý chất thải rắn và công nghệ xử lý. Nêu hiện trạng quản lý chất thải rắn tỉnh Hưng Yên. Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Hưng Yên đến năm 2025.