Browsing by Subject Quản lý thuế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 84
 • 000000272974.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng, Hồng Kỳ;  Advisor : Nguyễn, Văn Bảo (2013)

 • Trình bày các lý luận cơ bản về thuế và hoạt động kiểm tra thuế ; thực trạng công tác kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010 - 2012 và đưa ra các giải phá nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại Cục thuế của tỉnh trong thời gian tới.

 • 000000273260.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Huy Dự;  Advisor : Ngô, Trần Ánh (2014)

 • Trình bày hệ thống hóa những vấn đề lý luận về thuế và công tác quản lý thuế. Phân tích đánh giá thực trạng về công tác quản lý thu thuế trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Nghiên cứu, đề xuất những giải pháp để hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả công tác thu thuế trên địa bàn huyện Nam Trực.

 • 296784.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Thị Thu Hương;  Advisor : Nghiêm, Sỹ Thương (2015)

 • Luận văn hệ thống hoá những vấn đề lý luận về công ty cổ phần và quản lý thuế TNDN đối với công ty cổ phần; Phân tích thực trạng công tác quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần; những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong công tác quản lý thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần trên địa bàn Chi cục Thuế huyện Tam Đảo thời gian qua và...

 • 273859.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi, Văn Hạnh;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2014)

 • Luận văn trình bày khái niệm về thuế và hộ kinh doanh, vai trò và đặc điểm hộ kinh doanh cá thể, phân tích thực trạng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn huyền Giao Thủy trong 3 năm (2011-2013) từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý thuế và các giải pháp tăng cường quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn.

 • 295166.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ, Thị Thu Hiền;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2014)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận vè thuế và quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phân tích thực trạng về công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Nam Định từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với Doanh nghiệp.

 • 297688.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Tài Hải;  Advisor : Vũ, Quang (2016)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về công tác quản lý thuế tài nguyên đối với khai thác dầu khí, những khác biệt cơ bản so với công tác quản lý thuế tài nguyên khác, phân tích thực trạng công tác quản lý thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác dầu khí ở Việt Nam hiện nay, những kết quả đạt được, đóng góp về số thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2011 – 2015 và những hạn...